<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content
Tittel Lager- og logistikkeiendom
Utgitt 2022

Last ned e-boken!

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

  • Hvordan finne riktig leiepris?
  • Hvordan finne og vinne nye
  • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
  • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
  • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir
Malling--Lager og logistikk
Malling--Lager og logistikk ebok

I e-boken kan du blant annet lese om:

I denne e-boken får du innsikt i endringene i etterspørselen for lager- og logistikkeiendom, og driverne bak utviklingen i yield og leiepriser i segmentet. Det er dessuten forskjellige typer eiendom innen dette segmentet det er en fordel å vite forskjellen på før du investerer.

I tillegg får du lese om hva dagens leietakere forventer, og hvordan du kan tilpasse deg for å lykkes i et presset marked med mye aktivitet.

God lesing, hilsen oss i Malling