<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content

Vårt mål er at e-boken skal hjelpe deg med å ta kunnskapsbaserte valg.

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

  • Hvordan finne riktig leiepris?
  • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
  • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
  • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
  • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir

God lesing, hilsen oss i Malling & Co
Research and valuation

Malling-Analyse-og-verdivurdering--TTL_9373-1
Tittel Analyse og verdivurdering av næringseiendom
Utgitt 2020

Last ned e-boken