<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content
Tittel Guide til bærekraftig eiendom
Utgitt 2022

Last ned e-boken!

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
  • Hvor bør man starte?
  • Hvilke sertifiseringer anbefales?
  • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
  • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
  • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

God lesing!
Hilsen Energi- og miljøavdeligen i Eiendomshuset Malling & Co

Malling energi og miljo