<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">

I nyeste utgave av mPaper finner du de mest spennende lokalene til leie på markedet. Malling & Co har en portefølje på til sammen 350 000 kvadratmeter til leie, og kan dekke enhver leietakers fremtidige behov.