<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">

Opptak av webinar: Markedsrapporten for sommeren 2021

I forbindelse med utgivelse av ny markedsrapport inviterte vi til et digitalt frokostseminar for en rask og effektiv gjennomgang av markedet for næringseiendom.Se opptak av webinar:

Hva blir den nye normalen?

Når er vi tilbake til normalen, og er normalen endret for godt?

Malling sitt analyseteam gikk igjennom markedspresentasjonen, der de blant annet så på de viktigste driverne innen transaksjons- og utleiemarkedet for næringseiendom. Selv om enkelte sektorer har utfordringer, er markedet overraskende godt, og kanskje blir det enda bedre fremover? Vi snakket om hva vi tror på, og hvorfor.

Få se opptak av webinaret

Malling & Co Research and Valuation

For å ta gode beslutninger trenger vi tilgang på informasjon, samt et system for å sette sammen og tolke denne informasjonen.

Analyseavdelingen i Malling & Co sørger for at våre kunder får rådgivning basert på vår betydelige kunnskap og innsikt om markedet, sett i lys av makroøkonomiske forhold for Norge og verden. Vårt tette samarbeid med den internasjonale partneren Savills, sørger for at vårt analyseteam også ser det norske eiendomsmarkedet i en internasjonal kontekst.

Få se opptak av webinaret

Foredragsholderne:

Haakon_degaard_1000x667

Herman-Ness_1000x667

Sarah-Bugge_1000x667-1

Haakon Ødegaard
Head of Research and Valuation/ Partner/ REV

Herman Følling Ness
Senior analytiker

Sara Bugge
Senior analytiker