<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">

FYLL INN SKJEMA FOR Å FÅ TILGANG PÅ OPPTAK AV WEBINAR

8. september hadde Eiendomshuset Malling & Co et webinar om hvordan hjemmekontor kan påvirke virksomheter og markedet for næringseiendom. Fyll inn skjema for å få tilgang på opptaket.

Agenda:

  • Introduksjon v/Anders Berggren, adm. direktør i Eiendomshuset Malling & Co  
  • Organisasjonspsykologiske betraktninger v/Karoline Kopperud, førsteamanuensis innenfor organisasjonspsykologi og ledelse ved OsloMet 
  • Arbeidsrettslige betraktninger v/senioradvokat Liss Sunde og partner Nils Kristian Lie i Ræder
  • Presentasjon av resultater fra leietakerspørreundersøkelse. Betraktninger rundt fremtidige arbeidsplassløsninger og Covid-19’s påvirkning v/Nora Benedicte Brinchmann, senior rådgiver og partner i Malling & Co Leietakerrådgivning
  • Markedseffekt av Covid-19 - Leiepriser og etterspørsel, v/Haakon Ødegaard, daglig leder og partner i Malling & Co Research and Valuation