<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content
Tittel Innsikt for gårdeiere
Utgitt 2022

Last ned e-boken:

Innsikt_Stortorvet_mockup
image004

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom

  • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked

  • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase

  • Tre trender gårdeiere bør ha på dagsorden: fleksibilitet, teknologi og bærekraft

  • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobber med utleie av Stortorvet 7