Våre e-bøker

I våre e-bøker finner du tips og erfaringer som skal hjelpe deg med å ta mer velinformerte valg knyttet til næringseiendom.

Klikk på bildet av e-boken du ønsker å laste ned.

I den nye e-boken kan du blant annet lese om:

Innsikt i endringene i etterspørselen for lager- og logistikkeiendom, og driverne bak utviklingen i yield og leiepriser i segmentet. Det er dessuten forskjellige typer eiendom innen dette segmentet det er en fordel å vite forskjellen på før du investerer.

I tillegg får du lese om hva dagens leietakere forventer, og hvordan du kan tilpasse deg for å lykkes i et presset marked med mye aktivitet.

I den nye e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hva er fordelene ved å investere i eiendom? 
 • Hva kjennetegner eiendom som aktivaklasse? 
 • Hvordan lykkes med eiendomsinvesteringer?
 • Referanseprosjekter
 • Hvordan finansieres næringseiendom?

I den nye e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom.
 • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked.
 • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase.
 • Tre trender gårdeiere bør ha på dagsorden; fleksibilitet, teknologi og bærekraft.
 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobbet med utleie av Stortorvet 7

E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Viktigheten av god eiendomsforvaltning og hvordan faget endrer seg
 • Konkrete råd for å sikre høy leietakertilfredshet
 • Hvordan Malling & Co arbeider med eiendomsforvaltning
 • Referanse case

E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

 • Buzz-ordet PropTech
 • Norske oppstartsselskaper innen PropTech
 • Hvordan eiendomsbransjen ser på bygningsteknologi
 • Gevinster fra PropTech
 • Leietakeres nye teknologiske krav
 • Hva leietakere er misfornøyd med og typisk ønsker
 • Hvordan teknologi kan gi mer kunnskap om bruken av bygget
 • Et knippe reelle eksempler på hvordan Eiendomshuset Malling & Co har tatt i bruk teknologi

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

 • Hvordan finne riktig leiepris?
 • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
 • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
 • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
 • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir

E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

 • Næringseiendom som aktivaklasse
 • Fordeler og risikoer ved å investere i næringseiendom
 • Ulike finansieringsalternativer
 • Verdivurdering av eiendom
Ønsker du å vite mer om mulighetene som ligger i eiendomsutvikling og hva en slik prosess innebærer?

Veiledningsdokumentet er laget for gårdeiere som ønsker å få større verdi ut av sin eiendom. Her kan du lese om hvilke steg du må gjennom, fra planlegging til bygget er i drift.

Leietakere med høy tilfredshet forlenger ofte avtalen og skaper sikre inntekter og lønnsomhet. Denne publikasjonen forteller hva som påvirker leietakertilfredshet og hva som fører til langsiktige og gode leieforhold.

Det er en stor beslutning å bestemme seg for å bytte kontorlokaler. Det er også en tidkrevende prosess, som må gjennomføres strukturert for at løsningen skal bli optimal.

Kanskje virker det fristende å bli værende i de eksisterende lokalene for å spare seg arbeidet med å gjennomføre en prosess, men er det egentlig den beste løsningen?

Fra år 2020 trer fyringsoljeforbudet i kraft. Innen da må alle som eier bygg med oljefyringsanlegg ha skiftet varmekilde. For å finne en ny, riktig løsning er det flere ting å huske på. Denne veilederen vil hjelpe deg på veien slik at du velger riktig energikilde for ditt bygg