<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content

Våre e-bøker

I våre e-bøker finner du tips og erfaringer som skal hjelpe deg med å ta velinformerte valg knyttet til næringseiendom.
Klikk på bildet av e-boken du ønsker å laste ned.

E-bok regnskap Malling

Din guide til regnskapsførsel av eiendom

Denne e-boken er skapt for å gi deg inngående kunnskap om nøkkelområdene innen eiendomsregnskap, inkludert: 

 • Eiendomsregnskapet
 • Rapportering
 • Kjøp og salg av eiendom
 • Prosjektregnskap
 • Merverdiavgift i eiendom

Fra grunnleggende prinsipper til avanserte tiltak, vil denne guiden hjelpe deg med å navigere den komplekse verdenen av regnskapsførsel av eiendom. 

 
Malling_Leietakerrådgivning_3 (1)

Denne e-boken hjelper deg å ta beslutning på rett grunnlag

Det er en stor beslutning å bestemme seg for å bytte kontorlokaler. Det er også en tidkrevende prosess, som må gjennomføres strukturert for at løsningen skal bli optimal.
 

Kanskje virker det fristende å bli værende i de eksisterende lokalene for å spare seg arbeidet med å gjennomføre en prosess, men er det egentlig den beste løsningen?

 

Malling_CO_ebok_lager

I denne e-boken får du innsikt i endringene i etterspørselen for lager- og logistikkeiendom

Forandringene som foregår konstant i handelsbransjen, og utfordringer 
med forsyningskjedene i verden har gjort at eiendomsbesittere må henge 
med for å tilpasse seg leietakernes endrede behov. 

I denne e-boken får du innsikt i endringene i etterspørselen for lager- og 
logistikkeiendom, og driverne bak utviklingen i yield og leiepriser i segmentet. 

Det er dessuten forskjellige typer eiendom innen dette segmentet det er 
en fordel å vite forskjellen på før du investerer. 

I tillegg får du lese om hva dagens leietakere forventer, og hvordan du kan 
tilpasse deg for å lykkes i et presset marked med mye aktivitet.

Malling_CO_ebok_mockup

I den e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hva er fordelene ved å investere i eiendom? 
 • Hva kjennetegner eiendom som aktivaklasse? 
 • Hvordan lykkes med eiendomsinvesteringer?
 • Referanseprosjekter
 • Hvordan finansieres næringseiendom?
Eiendom er den eldste investeringsformen vi har og er i dag verdens største aktivaklasse.  Investering i eiendom defineres som en investorers plassering av kapital i eiendom, hvor hensikten er å bruke den enten til egen bolig eller som en kapitalplassering. 
 
innsikt-for-gaardeiere-leaf

I denne e-boken kan du blant annet lese om:

 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling arbeider med utleie av næringseiendom.
 • Hva som kreves for å optimalisere eiendommens verdi i dagens marked.
 • Viktigheten av å inkludere meglerkompetanse i tidlig fase.
 • Tre trender gårdeiere bør ha på dagsorden; fleksibilitet, teknologi og bærekraft.
 • Hvordan Malling & Co Næringsmegling og Schage Eiendom jobbet med utleie av Stortorvet 7
Energi_og_miljø_ebook_illustration

E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

 • Hvilke krav knyttet til energi og miljø må man oppfylle som gårdeier?
 • Hvor bør man starte?
 • Hvilke sertifiseringer anbefales?
 • Hvordan Oslo Pensjonsforsikring arbeider med energi og miljø i Sørkedalsveien 8
 • Hvorfor viktigheten av bestillerkompetanse er avgjørende
 • Hvordan en miljøavtale mellom gårdeier og leietaker kan sikre rettferdighet
E-bok_illustrasjon_fremtidens_eiendomsforvaltning

I e-boken kan du blant annet lese om:

 • Viktigheten av god eiendomsforvaltning og hvordan faget endrer seg
 • Konkrete råd for å sikre høy leietakertilfredshet
 • Hvordan Malling & Co arbeider med eiendomsforvaltning
 • Referanse case
PropTech_Eiendomshuset_Malling&Co_ebok

E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

 • Buzz-ordet PropTech
 • Norske oppstartsselskaper innen PropTech
 • Hvordan eiendomsbransjen ser på bygningsteknologi
 • Gevinster fra PropTech
 • Leietakeres nye teknologiske krav
 • Hva leietakere er misfornøyd med og typisk ønsker
 • Hvordan teknologi kan gi mer kunnskap om bruken av bygget
 • Et knippe reelle eksempler på hvordan Eiendomshuset Malling & Co har tatt i bruk teknologi
1200x700_Malling_CO_ebok_mockup

Denne e-boken presenterer ulike former for analyse og verdivurdering av næringseiendom, som: 

 • Hvordan finne riktig leiepris?
 • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
 • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
 • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
 • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir
Eiendomsinvesteringer_850px

Denne e-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

 • Næringseiendom som aktivaklasse
 • Fordeler og risikoer ved å investere i næringseiendom
 • Ulike finansieringsalternativer
 • Verdivurdering av eiendom
eiendomsutvikling_mockup1000px

Denne e-boken vil gi deg et innblikk i de ulike prosessene knyttet til eiendomsutvikling

Veiledningsdokumentet er laget for gårdeiere som ønsker å få større verdi ut av sin eiendom. Her kan du lese om hvilke steg du må gjennom, fra planlegging til bygget er i drift.

Dokumentet er bygget opp kronologisk, og fordelt etter fire faser:
 • Mulighetsstudie og analyse
 • Søknader og konkretisering
 • Utleiestrategi
 • Byggefase
langsiktige_leietakegere_1000px

I denne e-boken kan du lese om hvordan du får langsiktige leietakere

Leietakere med høy tilfredshet forlenger ofte avtalen og skaper sikre inntekter og lønnsomhet. Denne publikasjonen forteller hva som påvirker leietakertilfredshet og hva som fører til langsiktige og gode leieforhold. Her under;

 • Leietakerne - din viktigste verdi
 • Dette påvirker leietakertilfredshet
 • Lønnsom forvaltning av eiendom
 • Slik får du langsiktige leietakere

Se våre markedrapporter  Besøk vår blogg