Våre e-bøker

I våre e-bøker finner du tips og erfaringer som skal hjelpe deg med å ta mer velinformerte valg knyttet til næringseiendom.

Klikk på bildet av e-boken du ønsker å laste ned.

E-boken er delt opp i tre hoveddeler som presenterer ulike former for analyse og verdivurdering. Guiden er skrevet på en lettfattelig måte slik at det er enkelt å vite hva man bør undersøke utfra ulike problemstillinger, for eksempel:

  • Hvordan finne riktig leiepris?
  • Hvordan finne og vinne nye leietakere?
  • Hvordan analyser kan hjelpe investorer med å identifisere investeringsobjekter
  • Hvordan analyser kan hjelpe leietakere som søker nye lokaler
  • Hvordan eiendom verdivurderes og hvilke gevinster dette gir

E-boken vil gi deg innsikt i blant annet:

  • Næringseiendom som aktivaklasse
  • Fordeler og risikoer ved å investere i næringseiendom
  • Ulike finansieringsalternativer
  • Verdivurdering av eiendom
Ønsker du å vite mer om mulighetene som ligger i eiendomsutvikling og hva en slik prosess innebærer?

Veiledningsdokumentet er laget for gårdeiere som ønsker å få større verdi ut av sin eiendom. Her kan du lese om hvilke steg du må gjennom, fra planlegging til bygget er i drift.

Leietakere med høy tilfredshet forlenger ofte avtalen og skaper sikre inntekter og lønnsomhet. Denne publikasjonen forteller hva som påvirker leietakertilfredshet og hva som fører til langsiktige og gode leieforhold.

Det er en stor beslutning å bestemme seg for å bytte kontorlokaler. Det er også en tidkrevende prosess, som må gjennomføres strukturert for at løsningen skal bli optimal.

Kanskje virker det fristende å bli værende i de eksisterende lokalene for å spare seg arbeidet med å gjennomføre en prosess, men er det egentlig den beste løsningen?

Fra år 2020 trer fyringsoljeforbudet i kraft. Innen da må alle som eier bygg med oljefyringsanlegg ha skiftet varmekilde. For å finne en ny, riktig løsning er det flere ting å huske på. Denne veilederen vil hjelpe deg på veien slik at du velger riktig energikilde for ditt bygg