<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content
Tittel Valg av kontorlokale - flytte eller bli?
Utgitt 2023

Last ned e-boken:

Å bytte kontorlokaler er en stor beslutning. Hvorfor ikke dra nytte av vår lange erfaring? Med denne e-boken kan du det. Våre leietakerrådgivere har kondensert sin kunnskap ned til 22 sider. Her får du detaljerte sjekklister og verdifulle tips til å finne nye lokaler eller reforhandle en bedre avtale med gårdeier. Vi garanterer at du vil stille bedre forberedt til møtet med utleier. God lesning!

Dette får du i boka

Innhold:

Kapittel 1: Når leietaker møter utleier
Vi gir deg en inngående forståelse av utleiers ståsted og interessekonflikter, så du er mest mulig forberedt for møtet med utleier.

Kapittel 2: Det økonomiske aspektet
Vi gir deg en oversikt over kostnadene og gevinstene ved å flytte og tips til hvordan du vurderer økonomien i dagens situasjon.

Kapittel 3: Sjekkliste for søk etter nye lokaler
En ferdig liste over de viktigste spørsmålene du må besvare for å sikre at du finner drømmelokalet.

Kapittel 4: Sjekkliste for reforhandling av leieavtale
Våre skarpeste råd til hvordan du står best skodd i forhandlingssituasjonen. 

Kapittel 5: Slik velger du rett
Slik beregner du bokostnaden, så du kan ta gode økonomiske valg.

Kapittel 6: Hva kan du oppnå med nye lokaler?
Utover det rent økonomiske, hva kan dere oppnå med nye lokaler?