<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content
Tittel Guide til eiendomsutvikling
Utgitt 2018

Last ned e-boken!

Bård Valasjø

Bård Stang-Lund Valasjø
Daglig leder for Malling Eiendomsutvikling

Dette veiledningsdokumentet vil gi deg et innblikk i de ulike prosessene knyttet til eiendomsutvikling.

Dokumentet ser eiendomsutvikling fra gårdeiers perspektiv – slik at man kan forberede seg på hva man har i møte når et prosjekt påbegynnes.

Dokumentet er bygget opp kronologisk, og fordelt etter fire faser:

1) Mulighetsstudie og analyse
2) Søknader og konkretisering
3) Utleiestrategi
4) Byggefase

God lesing! 
Hilsen Malling Eiendomsutvikling