<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content
Tittel Investering i eiendom - en guide til investering i næringsiendom
Utgitt 2022

Last ned e-boken!

Eiendom er den eldste investeringsformen vi har og er i dag verdens største aktivaklasse. Investering i eiendom defineres som en investorers plassering av kapital i eiendom, hvor hensikten er å bruke den enten til egen bolig eller som en kapitalplassering. Eiendom kan deles opp i to overordnede kategorier: bolig- og næringseiendom. I denne guiden vil du finne informasjon om investeringer i næringseiendom.
ebok investering malling
Malling & Co - Investments  ebok

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Hva er fordelene ved å investere i eiendom?

  • Hva kjennetegner eiendom som aktivaklasse?

  • Hvordan lykkes med eiendomsinvestering?

  • Hvordan finansieres næringseiendom?