FYLL INN SKJEMAET NEDENFOR 

tre_fold_investeringer

I dokumentet vil du blant annet få en innføring i næringseiendom som aktivaklasse, fordeler og risikoer ved å investere i næringseiendom, ulike finansieringsalternativer, samt en introduksjon til verdivurdering av eiendom.

God lesing! 
Hilsen Jørgen Bue Solli
Investment Manager

Jørgen Bue Solli