<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content

I e-boken kan du blant annet lese om:

  • Viktigheten av god eiendomsforvaltning og hvordan faget endrer seg
  • Konkrete råd for å sikre høy leietakertilfredshet
  • Hvordan Malling & Co arbeider med eiendomsforvaltning
  • Referanse case

God lesing!
Hilsen Malling & Co Forvaltning

Ebok Malling forvaltning

Last ned e-boken!

Tittel Fremtidens eienomsfovaltning
Utgitt 2021