<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=113343&amp;fmt=gif">
Skip to content
Tittel Veiledning for langsiktige leietakere
Utgitt 2022

Leietakere med høy tilfredshet forlenger ofte avtalen og skaper sikre inntekter og lønnsomhet. Denne publikasjonen forteller hva som påvirker leietakertilfredshet og hva som fører til langsiktige og gode leieforhold.

Malling-Leietakerrådgivning--TTL_2824